Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs

Van het verhaal van het kind naar het verhaal van God

GVO

Wij zetten ons in voor het Godsdienstig Vormingsonderwijs op de openbare basisscholen en in het openbaar speciaal onderwijs in Dordrecht. De leerlingen maken daarin op hun ontwikkelingsniveau en binnen hun eigen leefwereld kennis met de bijbel en met andere geloofstradities. Zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen en lichamelijk gehandicapte kinderen, die passende aandacht en zorg nodig hebben, doen met plezier mee. Hun leeftijd varieert van 11 tot 18 jaar. Ieder leert binnen de eigen mogelijkheden na te denken over de zin van het leven, hoe met elkaar om te gaan, wat er speelt in de samenleving, enz. Meestentijds thematisch.

Juf, u kunt goed verhalen vertellen! Waar gaan we het vandaag over hebben?”

Enkele lesthema’s

  • Iedereen telt mee
  • Een nieuwe start
  • Weer veilig
  • Anders zijn
  • Omgaan met elkaar
  • Jij en ik
  • De regenboog

Boeiende werkvormen

De werkvormen tijdens de lessen zijn afwisselend. Als kinderen erg beweeglijk zijn wordt daarop ingespeeld met motorische spelelementen die ze aankunnen. Toneelspelen en naar verhalen luisteren zijn favoriet. Tekenen en delen van ervaringen horen er ook bij.

Blijvende herinnering

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een blijvende herinnering meekrijgen aan de godsdienstlessen. Aan het einde van het schooljaar ontvangen zij daarom een (kinder)bijbel, ‘op maat’, met daarin een persoonlijke groet van de docente. IKOS voorziet daarin mede dankzij een ondersteunend fonds.

 

“Krijg ik dan net zo’n bijbel als die waaruit mijn moeder voorleest? Zij kreeg hem ook van GVO.”

Gezond leefklimaat

Iedere leerling op de openbare scholen heeft recht op godsdienstig vormingsonderwijs. Dit recht is door de regering vastgelegd in de Wet op het Openbaar Onderwijs artikel 50 en 51. Door de vormende lessen van onze docent krijgt de school er iemand bij die op vakbekwame wijze een bijdrage levert aan het welzijn van de kinderen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Niet voor de school, niet voor de leerlingen. Bij PCGVO is een ouderfolder aan te vragen. Stuur een e-mail naar info@pcgvo.nl of bel via 030-7604808.

Eigen keuze

Aan het eind van het schooljaar verzorgt de docent GVO een proefles in groepen die nog geen GVO krijgen. De kinderen en ouders krijgen zo een idee wat GVO inhoudt. Daarna kunnen de ouders in een formulier aangeven of de kinderen eenmaal per week deze lessen in het komende leerjaar willen volgen.

Docente

Jacqueline Hartog is volledig bevoegd docent basisonderwijs en geeft met plezier les aan groep 6 op de Polyanderschool in de wijk Sterrenburg. Met ingang van 1 april 2022 is zij vakdocente voor GVO op KIEM in Dordrecht. Een mooie nieuwe uitdaging waar zij van geniet. De openheid van de kinderen leidt steeds tot mooie gesprekken. Iets waar Jacqueline dankbaar voor is.

Het geloof loopt als een rode draad door mijn leven. Op zondag bezoeken we als gezin de diensten van de PKN gemeente wijk 2&7. Daar ben ik betrokken bij het jeugdpastoraat en 1 dag in de week deel ik voedselpakketten uit namens de Voedselbank