Primair onderwijs

Primair onderwijs

Van het verhaal van het kind naar het verhaal van God

Stichting IKOS Dordrecht zet zich in voor Godsdienstig Vormingsonderwijs op openbare en algemeen bijzondere scholen met als doel door middel van een introductie in de bijbelse en christelijke geloofstradities de leerlingen te stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen en tevens begrip en respect op te bouwen voor de godsdienst of overtuiging van anderen.

GVO

Wij zetten ons in voor het Godsdienstig Vormingsonderwijs op de openbare basisscholen in Dordrecht. De leerlingen maken daarin op hun niveau en binnen hun eigen leefwereld kennis met de bijbel en met andere geloofstradities. Ook leerlingen die extra zorg nodig hebben, door bijvoorbeeld autisme of fysieke problemen doen met plezier mee. Ieder leert na te denken over de zin van het leven, hoe met elkaar om te gaan, wat er speelt in de samenleving, meestentijds thematisch.

Leerlijn

Deze thema’s komen aan bod via een samengestelde leerlijn voor het basisonderwijs. Daarin spelen allerlei verhalen een rol zoals

 • Het ontstaansverhaal
 • Aartsvaders Abraham en Jacob.
 • Verhalen uit het nieuwe testament
 • Gelijkenissen

Boeiende werkvormen

De werkvormen tijdens de lessen zijn afwisselend. Als kinderen erg beweeglijk zijn wordt daarop ingespeeld met motorische spelelementen. Toneelspelen en naar verhalen luisteren zijn favoriet. Beeldmateriaal wordt gebruikt in verband met visueel ingestelde leerlingen. Tekenen en delen van ervaringen horen er ook bij.

Leerlingen mogen aan het begin van de les via een kaartje vragen stellen. Die vraag wordt dan in een van de lessen behandeld. Een vraag die vaker voorkomt: “Kunnen we deze les langer doen?”

Gezond leefklimaat

Iedere leerling op de openbare basisschool heeft recht op godsdienstig vormingsonderwijs. Dit recht is door de regering vastgelegd in de Wet op het Openbaar Onderwijs artikel 50 en 51. Door de vormende lessen van onze docent krijgt de school er iemand bij die op vakbekwame wijze een bijdrage levert aan het welzijn van de kinderen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. Niet voor de school, niet voor de leerlingen. Bij PCGVO is een ouderfolder aan te vragen. Stuur een e-mail naar info@pcgvo.nl of bel via 030-7604808.

Eigen keuze

Aan het eind van het schooljaar verzorgt de docent GVO een proefles in groep 7 zodat kinderen en ouders een idee krijgen wat GVO inhoudt. Daarna kunnen de ouders in een formulier aangeven of de kinderen in groep 8 eenmaal per week deze lessen willen volgen.

Scholen

 • De Bever
 • De Driehoek
 • De Griffioen
 • De Keerkring
 • De Kennedyschool: Bosstraat en Zuidendijk
 • De Meridiaan
 • De Statenschool
 • OBS Dubbeldam

Docente

Marga Brouwer is de vakdocent voor GVO in Dordrecht. Zij is opgeleid tot docent in het reguliere basisonderwijs en is volledig bevoegd lessen GVO te verzorgen. Zij neemt deel aan intervisiebijeenkomsten en de jaarlijkse sectordag van het landelijke PCGVO. Zie www.pcgvo.nl  Ze volgt regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van nieuwe methoden en projecten die het vak GVO actueel en aansprekend houden, zoals “Simply the story”, “Vredesonderricht”, “Teach like a champion”. Als vakdocent reist ze heel wat af tussen de verschillende scholen. Haar betrokkenheid bij de leerlingen uit zich in het bezoeken van een groot aantal Kerstvieringen en de vele eindmusicals.

Marga-1